Regulamin

Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kopertyznadrukiem.com, prowadzony jest przez WIT-DRUK Wiktor Weiman z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pułaskiego 48/50.
 2. Ze sklepem kopertyznadrukiem.com można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem kopert@kopertyznadrukiem.com lub telefonicznie +48 501-486-204 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00).
 

Ochrona i prawa dostępu do danych osobowych

 
 1. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep kopertyznadrukiem.com. Powierzone nam dane, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sklep kopertyznadrukiem.com.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronach www.kopertyznadrukiem.com Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 

Oferta i ceny

 
 1. Ceny podawane przez sklep kopertyznadrukiem.com są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęciem go do realizacji przez kopertyznadrukiem.com.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 

Zamówienia

 
 1. Sklep kopertyznadrukiem.com przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.kopertyznadrukiem.com przez całą dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 2. Podstawą realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy na stronie internetowej.
 3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 6. Klient sklepu kopertyznadrukiem.com jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowania zamówienia.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez kopertyznadrukiem.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 

Dostawa

 
 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki są określone na stronie sklepu kopertyznadrukiem.com
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.
 4. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć ewentualne koszty wysyłki.
 5. Koszt transportu cięższych paczek ustalany jest indywidualnie
 

Sposoby płatności

 
 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
 2. Przed wydaniem towaru: przelewem na rachunek bankowy WIT-DRUK Wiktor Weiman (zakładka kontakt).
 3. W momencie odbioru towaru – gotówką do rąk przewoźnika w przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika/kuriera oraz gotówką w przypadku odbioru osobistego. Odbiór osobisty jest możliwy na terenie Wrocławia po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu drogą elektroniczną lub telefoniczną sklepu kopertyznadrukiem.com.
 
 

Wystawianie faktur VAT

 
 1. Na sprzedawany przez nas towar wystawiamy fakturę VAT na życzenie klienta według danych podanych w zamówieniu.
 

Reklamacje

 
 1. Klient ma prawo do złożenia rekalmacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem. Prawo takie obowiązuje przez 10 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku skorzystania z tego prawa, należy odesłać reklamowany towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oryginalnego dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu).
 4. Zastrzegamy sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta. O podjetych czynnościach zobowiązujemy się informować Klienta na bieżąco. Okres ten może ulec wydlużeniu z przyczyn nieleżących po stornie kopertyznadrukiem.com, jak np. rozpatrywanie reklamacji przez dostawcow kopertyznadrukiem.com, o czym klient bedzie na bierząco informowany.
 5. Klient jest zobligowany do tego, by zwrócić należytą uwagę na to, w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez nas zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości lub uszkodzenia paczki, zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkód i niezwłocznego zgłoszenia tego faktu obsłudze sklepu.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, istnieje możliwość ponownego wykonania reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji.
 
 

Postanowienia końcowe

 
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Sklep kopertyznadrukiem.com dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 3. Sklep kopertyznadrukiem.com nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) – takie rozbieżności nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem kopertyznadrukiem.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 5. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 6. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.